English – Nederlands

Algemene Voorwaarden

Super Formosa is een merknaam van Return to the Source, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67080618. Op de diensten van Super Formosa zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1. Privacy

Foto's waarop mensen herkenbaar in beeld zijn vallen onder persoonsgegevens. Super Formosa respecteert privacy en zal geen foto's publiceren die het belang van geportretteerden schaden. Mocht het desondanks toch voorkomen dat de website van Super Formosa een foto bevat waarop u herkenbaar in beeld bent en die u liever niet gepubliceerd ziet, neem dan contact op en dan zal de foto offline worden gehaald.

De website www.superformosa.nl gebruikt geen cookies. De hosting wordt verzorgd volgens de verwerkersovereenkomst met Amazon. Emails van en naar info@superformosa.nl worden opgeslagen volgens de verwerkersovereenkomst met FastMail.

Super Formosa geeft iedereen het niet-exclusieve recht om foto’s te downloaden, te bewerken, en te verspreiden onder de voorwaarden van de CC BY‑SA 4.0 licentie. (Dit is een vrije en publieke licentie, dus het niet nodig om Super Formosa toestemming te vragen voor het gebruiken van een foto.)

Portretrecht, morele rechten en andere soortgelijke persoonlijkheidsrechten zijn niet gelicenseerd en beperken het gebruik van foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. De geportretteerde geeft Super Formosa toestemming om foto’s te publiceren op www.superformosa.nl met inachtneming van de bepalingen onder sectie 1. Privacy.

3. Tevredenheid

Super Formosa heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en geeft daarom een een “niet goed, geld terug” garantie. Indien de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is over het resultaat, zal Super Formosa het bedrag van de fotoshoot terugbetalen of kwijtschelden, op voorwaarde dat beide partijen voorafgaand aan de fotoshoot voldoende met elkaar communiceren en hun best doen om de fotoshoot tot een succes te maken.

4. Annulering

Annulering van de fotoshoot door de opdrachtgever is toegestaan wanneer a) er sprake is van onvoorziene omstandigheden die annulering noodzakelijk maken en b) de fotograaf zo vroeg mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de annulering en c) de opdrachtgever een annuleringsbedrag van €250,- (excl. btw) betaalt als compensatie voor het vrijhouden van de opnamedag.

Indien de fotograaf zelf is verhinderd zal deze in eerste instantie proberen de verantwoordelijkheid voor de fotoshoot over te dragen aan een vervanger. Als dit niet mogelijk is, zal Super Formosa het bedrag van de fotoshoot kwijtschelden volgens de tevredenheidsgarantie. Super Formosa is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet aanwezig zijn.

5. Levering

Super Formosa levert snel, soms dezelfde dag al, maar altijd binnen enkele werkdagen. De levering bestaat uit een online Photog! album met een zorgvuldig nabewerkte selectie van hoge kwaliteit JPEG bestanden in zowel web- als printresolutie. De links naar het album en het zipbestand worden per email verstuurd.

6. Betaling

Bij de levering ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het afgesproken bedrag. Het bedrag dient te worden voldaan vóór de uiterste betaaldatum die de factuur vermeldt.

7. Taart

Wanneer er op de locatie van de fotoshoot een taart aanwezig is, dan is de opdrachtgever verplicht om een stukje voor de fotograaf apart te houden.